- Chọn bài bác -Bài 1: nhị góc đối đỉnhLuyện tập trang 82-83Bài 2: hai tuyến đường thẳng vuông gócLuyện tập trang 86-87Bài 3: các góc tạo do một mặt đường thẳng cắt hai đường thẳngBài 4: hai đường thẳng tuy vậy songLuyện tập trang 91-92Bài 5: định đề Ơ-clit về đường thẳng tuy vậy songLuyện tập trang 94-95Bài 6: trường đoản cú vuông góc đến tuy vậy songLuyện tập trang 98-99Bài 7: Định líLuyện tập trang 101-102Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài xích tập)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – bài tập) giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 1. Phạt biểu tư tưởng hai góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Bài tập ôn tập chương 1 hình học lớp 7

Lời giải

Hai góc đối đỉnh là nhị góc nhưng mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 2. Phát biểu định lí về nhì góc đối đỉnh.

Lời giải

Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 3. Tuyên bố định nghĩa hai tuyến đường thẳng vuông góc.

Lời giải

Hai con đường thẳng xx’, yy’ giảm nhau và trong các góc tạo ra thành gồm một góc vuông được call là hai tuyến phố thẳng vuông góc và được kí hiệu là xx’ ⊥ yy’

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 4. Phạt biểu có mang đường trung trực của một quãng thẳng.

Lời giải

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được điện thoại tư vấn là mặt đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 5. Phân phát biểu dấu hiệu (định lí) nhận biết hai con đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong số góc chế tạo thành gồm một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bởi nhau) thì a và b song song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 6. Tuyên bố tiên đề Ơ – clit về con đường thẳng tuy vậy song.

Lời giải

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ gồm một mặt đường thẳng tuy vậy song với đường thẳng đó.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 7. Phát biểu tính chất (định lí) của hai tuyến phố thẳng song song.

Lời giải

Nếu một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song thì:

a) nhị góc so le trong bằng nhau;

b) nhị góc đồng vị bằng nhau;

c) nhì góc trong cùng phía bù nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 8. Phát biểu định lí về hai tuyến đường thẳng rõ ràng cùng vuông góc cùng với một đường thẳng đồ vật ba.

Xem thêm: Top 5 Thuốc Uống Ngăn Rụng Tóc Hiệu Quả Nhất Hiện Nay, Mua Ở Đâu Uy Tín

Lời giải


Hai đường thẳng khác nhau cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thứ bố thì chúng tuy vậy song với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 9. Tuyên bố định lí về hai đường thẳng khác nhau cùng song song cùng với một con đường thẳng đồ vật ba.

Lời giải

Hai con đường thẳng phân minh cùng song song cùng với một con đường thẳng thứ ba thì chúng tuy vậy song cùng với nhau.

Câu hỏi ôn tập chương 1 Hình học tập (trang 102-103 SGK Toán 7 tập 1): 10. Phát biểu định lí về một con đường thẳng vuông góc với 1 trong các hai mặt đường thẳng song song.

Lời giải

Một con đường thẳng vuông góc với một trong hai mặt đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với mặt đường thẳng kia.

Bài 54 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1): vào hình 37, có năm cặp đường thẳng vuông góc và bốn cặp đường thẳng tuy vậy song. Hãy quan liền kề rồi viết tên những cặp đường thẳng đó và kiểm soát lại bằng eke

*

Lời giải:

Năm cặp mặt đường thẳng vuông góc là:

d1 ⊥ d8; d1 ⊥ d2; d3 ⊥ d4 ; d3 ⊥ d5; d3 ⊥ d7

Bốn cặp con đường thẳng song song là:

d4 // d5; d4 // d7; d5 // d7; d2 // d8

a) những đường trực tiếp vuông góc cùng với d đi qua M đi qua N.

b) các đường thẳng song song với e đi qua M, trải qua N.

*

Lời giải:

*

Từ hình vẽ ta có:

a) g ⊥ d; h ⊥ d

b) a // e; b // e

Bài 56 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): cho đoạn trực tiếp AB lâu năm 28mm. Hãy vẽ con đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Lời giải:

Cách vẽ: rước I là trung điểm AB

Qua I vẽ con đường thẳng d vuông góc với AB

d là mặt đường trung trực của AB


*

Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ mặt đường thẳng tuy vậy song với a đi qua điểm O

Lời giải:

Hình vẽ:

*
*

– Vẽ mặt đường thẳng c//a đi qua O. Vị a//b với a//c buộc phải c//b.

– a//c nên

*
(hai góc so le trong) nên
*

– b//c nên

*
(hai góc trong thuộc phía) yêu cầu
*

*

Bài 58 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Tính số đo x trong hình 40. Hãy lý giải vì sao tính được như vậy

Lời giải:

*

Kí hiệu như hình vẽ ta có:

a ⊥ c, b ⊥ c phải suy ra a // b

Do kia x + 115o = 180o (hai góc trong cùng phía)

Nên x = 180o – 115o = 65o

Bài 59 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1): Hình 41 cho biết d // d’ // d” cùng hai góc 60o, 110o. Tính các góc E1; G2; G3; D4; A5; B6


*

Lời giải:

Xem hình vẽ. Ta rất có thể tính bởi nhiều cách, chẳng hạn:

*
*

Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):
Hãy phát biểu các định lí được mô tả bằng các hình 42, rồi viết mang thiết tóm lại của từng định lí (xem bài 5).


*

Lời giải:

a) Nếu hai đường thằng cùng vuông góc với một mặt đường thẳng thứ cha thì hai tuyến đường thẳng đó tuy vậy song cùng với nhau.

*

Hoặc: nếu như một con đường thẳng vuông góc với một trong các hai mặt đường thẳng tuy nhiên song thì nó sẽ vuông góc với con đường thẳng còn lại .

*

b) Nếu hai tuyến phố thẳng cùng tuy nhiên song cùng với một con đường thẳng thứ bố thì hai đường thẳng đó tuy vậy song với nhau.