gợi ý nghi thức lễ thờ phóng sinh tại nhà tương đối đầy đủ nhất. Kính mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây!


*

Lời Dẫn

“Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh dịch tật, thoát khỏi những tai nạn”. – Đây là lời dạy trong tởm Dược Sư giữ Ly bổn nguyện công đức.

Bạn đang xem: Bài văn khấn cúng phóng sinh

Người phóng sinh tu phước, tương hỗ muôn loài ra khỏi khổ ách thì bạn dạng thân không chạm mặt các tai nạn đáng tiếc và có thêm thọ mạng. Hơn nữa, việc phóng sinh cũng giúp họ trưởng dưỡng trung tâm từ bi, nuôi to tâm yêu thương.

Để thờ phóng sinh đúng Pháp và dành được lợi ích, kính mời quý Phật tử cùng tham khảo Bài bái phóng sinh dưới đây.

Quý vị và chúng ta tùy duyên tải và in bạn dạng PDF tại đây: bài cúng phóng sinh

A. Phía Dẫn

I. Mục Đích

– Tu trọng tâm từ bi, mến tưởng bọn chúng sinh chuẩn bị bị mất mạng, trong cõi súc sinh.

– kết duyên cho bọn chúng sinh trong cõi súc sinh với Phật Pháp.

– tăng lên phúc báu, hồi hướng cho các sự câu hỏi thiện bây giờ của gia đình, được chuyển hóa, sớm được như ao ước cầu.

– Cầu niềm hạnh phúc cho mái ấm gia đình tín chủ, lợi ích chúng sinh.

II. Phương thức Thực hiện Phóng Sinh

– Mua loài vật phóng sinh ngay hoặc mang đến khấn sinh sống nhà, khi mang thả phóng sinh cũng làm phổ biến theo nghi thức này.– Để con vật dưới đất, vùng trước mặt, không buộc phải thắp hương, lẹo tay phía lên hỏng không khấn bạch.

B. Nghi Thức

1. Bạch Phật

(Chắp tay, để những con đồ gia dụng phía trước, tâm nhắm đến chư Phật bạch lễ)

Nam tế bào Phật Bổn Sư say mê Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật chư người thương Tát, chư nhân từ Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.

Xem thêm: Bài Hát Tiến Quân Ca ' Bị Cắt Tiếng Gây Bức Xúc, 'Tiến Quân Ca' Bị Cắt Tiếng Gây Bức Xúc

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… Hiện sẽ ở tại:…

Con/chúng con một lòng thành kính chư Phật, tôn thờ giáo Pháp cứu vãn khổ mà Đức Phật đã tuyên thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh, đang thực hành lời Đức Phật dạy, mong Thánh quả giải thoát, làm ruộng phước điền mang lại nhân thiên. Đệ tử con/chúng nhỏ vâng lời Đức Phật dạy, tu chổ chính giữa từ bi, cứu vớt mạng chúng sinh.

Con/chúng nhỏ mua mạng phần đa chúng (kể tên loài)… này, cứu vãn chúng ra khỏi sự kìm hãm trói buộc, cứu giúp chúng ra khỏi nghiệp bị tiếp giáp mạng, con/chúng bé xin hướng nguyện đến chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm bay được nghiệp làm cho súc sinh, phụ thuộc oai đức Tam Bảo, nhanh chóng được tái sinh về cõi người, gặp được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, rước đến ích lợi hạnh phúc cho tự thân, lấy giáo Pháp của Phật, làm công dụng cho chúng sinh. Con/chúng con xin hướng nguyện, kết duyên pháp lữ với chúng (kể tên loài)… này, luôn trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho tới ngày liễu bay luân phục sinh tử.

Con/chúng bé cũng xin hồi hướng công đức lành này, nhằm sám hối tất cả các tội nghiệp, từ bỏ vô thủy kiếp, mà lại con/chúng bé và gia đình, đã giam giữ trói buộc, cũng như sát mạng bọn chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, để giúp con/chúng con và gia đình, tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân thể tính mạng, do các ác nghiệp cơ mà con/chúng nhỏ và mái ấm gia đình đã khiến tạo. Con/chúng bé xin hồi hướng cho mái ấm gia đình con/chúng con, vững mạnh phúc lành, mọi bạn không gặp mặt các ác duyên, ko làm các việc ác, không bị ác nghiệp giam cầm, không biến thành tổn hại mang đến thân thể, tính mạng. Hồi hướng cho cha, chị em cùng các thành viên trong gia đình được mức độ khỏe, lâu mạng được kéo dài, không thiếu duyên lành tu theo thiết yếu Pháp Phật.

Con/chúng bé xin chư Phật chứng tỏ cho con/chúng con, gia hộ cho con/chúng con cùng những chúng (kể tên loài)… đây, được như nguyện hồi hướng của con/chúng con.

Nếu ước ao hồi hướng mang đến vong linh làm sao thì bạch: Con/chúng bé xin hồi hướng đến vong linh (đọc vong linh)…, mong mỏi nguyện (các) vong linh được về chùa bố Vàng, nghe học Phật Pháp sớm được giác tỉnh giải thoát, kết duyên pháp lữ cùng với con/chúng con, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.Nam mô Phật Bổn Sư đam mê Ca Mâu Ni! (3 lần)

2. Hồi Hướng

(Tùy duyên tất cả hoặc không sử dụng pháp khí)

Phóng sinh tu tập, công đức có bao nhiêu,Con xin mang đó hồi hướng về,Nguyện khắp pháp giới những chúng sinhThảy gần như thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)Nguyện tiêu bố chướng không bẩn phiền não,Nguyện được trí óc thật sáng sủa ngời,Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,Đời đời hay hành tình nhân Tát đạo. (1 chuông)Nguyện đem công đức tu hành này,Chan rải mười phương khắp tất cả,Hết thảy chúng bé cùng các loài,Đồng được đăng quang Vô thượng giác. (3 chuông)

3. Tam trường đoản cú Quy 

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, đọc thấu đạo lớn, phát trung tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, xâm nhập kinh tạng, trí óc như biển. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, thống trị đại chúng, hết thảy ko ngại. (3 chuông. 1 lễ) 

4. Lúc Gia Đình Thả Phóng Sinh Thì Đọc

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng nhỏ tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:...), chúng bé đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)... giờ này con đi thả chúng. Nhỏ xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp mang lại chúng.

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện đến đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề:

“PHÁT TÂM BỒ ĐỀ, HỘ TRÌ TAM BẢO, CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP, RỘNG KHẮP THẾ GIAN.”