Phòng tài chính kế toán được tổ chức triển khai theo quy mô kế toán tập trung : Toàn bộ quá trình hạch toán trong công ty từ hạch toán ban đầu, cách xử trí thông tin, lên tổng phù hợp - chi tiết, mang lại lập report đều tiến hành tập trung tại phòng tài bao gồm kế toán.* Sơ đồ tổ chức cơ cấu tổ chức chống TCKT : ( đính kèm )

*

* Nhiệm vụ của nhà tài chính- kế toán là trọng trách của từng khâu các bước ( phần hành kế toán).

Bạn đang xem: Các phần hành kế toán trong doanh nghiệp

1, trách nhiệm của kế toán trưởng :

1.1. Nhiệm vụ điều hành :

- Là bạn lãnh đạo cao nhất của phòng, chịu trách nhiệm trước TGĐ doanh nghiệp về vớ cả hoạt động của phòng vày mình phụ trách.

- kế toán tài chính trưởng tất cả trách nhiệm làm chủ chung, canh dữ (kiểm soát) mọi vận động có liên quan đến nghành nghề tài chính, kế toán. Yêu cầu nắm được toàn thể tình hình tài chính của người tiêu dùng để tham mưu đến giám đốc ra các quyết định về cơ chế và kế hoạch tài thiết yếu của công ty.

- tổ chức công tác thống trị và quản lý Phòng TCKT, tiến hành các các bước liên quan lại đến nghành nghề dịch vụ nghiệp vụ, thẩm quyền, chức năng, trọng trách và trách nhiệm thuộc chống TCKT.

- tổ chức triển khai công tác tài chính kế toán và bộ máy nhân sự theo yêu cầu đổi mới tương xứng với chủ trương, kế hoạch phát triển của bạn trong từng giai đoạn.

- tiếp tục kiểm tra, kiểm soát và điều hành và đo lường và thống kê toàn bộ công việc của Phòng nhằm kịp thời xử lý các vướng mắc nặng nề khăn, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ ở trong nhà và từng thành viên đạt hiệu qủa cao nhất, nhấn xét, reviews kết qủa thực hiện công việc và năng lực thao tác của từng cán bộ nhân viên để khen thưởng, khích lệ hoặc kỷ dụng cụ kịp thời.

- nhà trì các cuộc họp hội ý, chu trình ( đầu giờ chiều sản phẩm công nghệ sáu sản phẩm tuần), Họp bất chợt xuất để đàm đạo và xử lý các vấn đề liên quan tiền đến công tác làm việc của phòng, của từng thành viên. Tham gia những cuộc họp giao ban của Công ty, họp chăm đề có liên quan đến nhiệm vụ trong phòng hoặc cần đến sự phối hợp trong phòng TCKT.

- report thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng TCKT đến Ban Tổng Giám Đốc Công ty; tiếp nhận; thông dụng và triển khai thực hiện kịp thời những chỉ thị của Ban Tổng Giám Đốc công ty.

1.2. Trọng trách chuyên môn:

 Công tác tài thiết yếu :

- Là người trực tiếp tổ chức và đo lường quá trình lập ngân quỹ vốn. Vốn của các dự án đầu tư quan trọng được chi cho những kế hoạch cải cách và phát triển sản xuất, marketing và Marketing...

- Là fan trực tiếp giám sát, theo dõi những nguồn vốn được tài trợ, cai quản trị khoản mục tiền mặt của công ty, quan hệ giới tính với các ngân hàng, những tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác, nhằm bảo đảm an toàn cho công ty thực hiện được nghĩa vụ của nó so với các chủ đầu tư chi tiêu hoặc người sở hữu cổ phiếu của công ty.

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, khối hệ thống các báo biểu, biểu đồ; xác định phương pháp, tiêu chuẩn phân tích… nhằm phân tích tiến công giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo định kỳ.

- Đánh giá hiệu qủa cai quản sử dụng vốn của doanh nghiệp và lời khuyên biện pháp nâng cao hiệu qủa cai quản và áp dụng vốn.

- đối chiếu một cách cụ thể từng khoản mục chi tiêu của Công ty, từ bỏ đó khuyến nghị các phương án tiết giảm chi phí hiệu qủa.

- Kiểm tra, so với tình hình tiến hành kế hoạch tài chủ yếu đã xây dựng.

- thực hiện các trách nhiệm khác vì Giám Đốc phân công.

công tác kế toán :

- tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình buổi giao lưu của Công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với nhà trương, chiến lược cải cách và phát triển chung của Công ty.

- Tổ chức cách tân và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo chủng loại biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, giám sát và đo lường số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn thể qúa trình hoạt động kinh doanh vào toàn Công ty.

- Tổ chức chỉ huy việc kiểm kê, tấn công giá đúng đắn tài sản vắt định, cách thức dụng cụ, chi phí mặt, thành phẩm, mặt hàng hóa, từ bỏ kết qủa kiểm kê, reviews tình hình áp dụng và thống trị vốn cũng như phát hiện kịp thời những trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài thiết yếu kế toán hoặc làm mất mát, tạo hư hỏng, thiệt hại, đề ra các biện pháp xử lý và cai quản phù hợp.

- tổ chức triển khai kiểm tra, điều hành và kiểm soát các hòa hợp đồng khiếp tế của người sử dụng nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty.

- tổ chức triển khai đánh giá, phân tích tình hình vận động tài chính, marketing của toàn công ty. Thông qua số liệu TCKT nâng cấp hiệu qủa áp dụng vốn, tháo dỡ gỡ trở ngại trong kinh doanh do những qui định tài chính không cân xứng để tăng cường phát triển gớm doanh.

- tổ chức lập kế hoạch, chất vấn báo cáo, nhận xét công tác tiến hành kế hoạch ngân sách chi tiêu công ty, các đơn vị nhờ vào công ty hàng tháng, qúi, năm. Tổ chức triển khai công tác phân tích việc tiến hành chi phí, đặt ra các phương án tiết kiệm phù hợp trên đại lý kết qủa phân tích cùng đánh giá.

1.3. Trọng trách khác :

- gia nhập kiểm tra, kiểm soát, giám sát và đo lường việc chấp hành những qui định, thể lệ, cơ chế liên quan đến công tác tài chủ yếu kế toán do doanh nghiệp qui định, nhằm ngăn phòng ngừa và xử lý kịp thời những vụ việc làm sai.

- không ngừng nâng cấp kiến thức khả năng nghiệp vụ cai quản TCKT, phân tích sâu sát hoạt động vui chơi của các thành phần để cải tiến và triển khai xong công tác kế toán tài chính toàn công ty, đáp ứng kịp thời thay đổi và cải cách và phát triển của Công ty.

- triển khai các công tác, trách nhiệm khác do Ban Giám Đốc thẳng phân công

 2, nhiệm vụ của kế toán tổng đúng theo :

· Tập hợp những số liệu trường đoản cú kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập những báo biểu kế toán, thống kê, tổng hòa hợp theo qui định trong phòng nước với Công ty.

· Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của những chi nhánh, đơn vị thành viên, đảm bảo tính thiết yếu xác, kịp thời ship hàng cho công tác phân tích tình hình chuyển động kinh doanh toàn Công ty.

· Kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tự khám nghiệm nội bộ, hậu kiểm tình hình vận động tài chủ yếu của chi nhánh, kiểm tra vấn đề chấp hành các qui định ghi chép sổ sách, hội chứng từ quản lý tiền hàng.

· soát sổ nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành tiến hành trên máy, để phát hiện với hiệu chỉnh kịp thời các sai sót ( nếu như có) về nghiệp vụ hạch toán, bảo vệ số liệu bao gồm xác, kịp thời.

· Lập, in các report tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo cáo bằng vận tiền hàng theo đúng qui định.

Xem thêm: Tổng Đài Vnvc Hà Nội - Cổng Thông Tin Tiêm Chủng Covid

· phối kết hợp kiểm tra những khoản chi tiêu sử dụng theo kế hoạch được duyệt, tổng hợp so với chỉ tiêu áp dụng chi phí, doanh thu của công ty đảm bảo an toàn tính hiệu qủa vào việc thực hiện vốn.

· giải đáp nghiệp vụ cho các phần hành kế toán của doanh nghiệp và các chi nhánh trong công tác làm việc xử lý số liệu, hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm thực hiện xuất sắc phần hành kế toán tài chính được phân công. Kiểm tra, hiệu chỉnh nghiệp vụ cho những kế toán viên cầm rõ cách thức hạch toán so với các vạc sinh new về nhiệm vụ hạch toán kế toán.

· cung cấp các số liệu kế toán, thống kê đến Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu.

· ko ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ nhất là lĩnh vực kế toán quản trị để nhằm đáp ứng nhu cầu tốt công tác quản lý tài thiết yếu kế toán cùng đạt hiệu qủa cao nhất.

· đại diện kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng phương diện giải quyết, điều hành hoạt động của Phòng TCKT sau đó report lại kế toán tài chính trưởng các các bước đã giải quyết hoặc được ủy quyền giải quyết.

· tiến hành công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, report liên quan mang lại phần hành phụ trách bảo đảm an toàn, bảo mật.

· thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

3, nhiệm vụ của kế toán giao dịch :

· Lập chứng từ thu- chi cho các khoản thanh toán của doanh nghiệp đối với khách hàng và các khoản giao dịch thanh toán nội bộ. đề đạt vào những sổ sách liên quan đến phần hành kế toán từng ngày và đối chiếu với sổ quỹ

· đánh giá tồn quỹ tiền mặt, tiền gởi ngân hàng của doanh nghiệp hàng ngày cùng cuối tháng.Theo dõi những khoản trợ thời ứng.

· mừng đón các bệnh từ thanh toán giao dịch và chất vấn tính phù hợp lý, hợp lệ của chúng từ

· update các vẻ ngoài nội cỗ về tiền vẫn chuyển, tiền nhờ cất hộ ngân hàng.

· Kiểm tra, tổng hợp quyết toán toàn doanh nghiệp về tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, tiền vẫn chuyển, các khoản tạm bợ ứng, lương, BHXH, BHYT, chênh lệch tỷ giá.

· triển khai các nhiệm vụ do kế toán tài chính trưởng phân công.

· thực hiện lưu trữ hội chứng từ, sổ sách, những công văn, phép tắc có tương quan vào hồ sơ nghiệp vụ.

4, trách nhiệm của kế toán công nợ:

· Có trọng trách theo dõi các khoản nợ công phải thu, buộc phải trả của khách hàng hàng. Lập list khoản nợ của các công ty, đối chọi vị người sử dụng để sắp xếp lịch thu, đưa ra trả đúng hạn, đúng hòa hợp đồng, đúng thời hạn, đôn đốc, theo dõi cùng đòi những khoản nợ chưa thanh toán.

· Phân tích thực trạng công nợ, đánh gía xác suất thục hiện nay công nợ, tính tuổi nợ.

· Kiểm tra công nợ phải thu, đề nghị trả của công ty.

· triển khai các trách nhiệm do kế toán trưởng phân công.

· triển khai lưu trữ những chứng từ , sổ sách, những công văn vẻ ngoài có tương quan vào hồ sơ nghiệp vụ.

5, trọng trách kế toán TSCĐ – Công cụ, dụng cụ

· dìm xét sơ cỗ về các chứng từ sắm sửa TSCĐ, công cụ, dụng cụ.

· Tiếp nhận, kiểm tra, tổng vừa lòng các report kiểm kê thời hạn TSCĐ, công cụ, chế độ và các báo cáo các dịch chuyển TSCĐ sản phẩm tháng.

· Tính, trích khấu hao TSCĐ và phân bổ gía trị công cụ, giải pháp định kỳ sản phẩm tháng.

· quản lý về mặt giá trị, theo dõi biến động tăng, giảm, hạch toán khấu hao, phân chia giá trị công cụ, biện pháp tại các bộ phận, ban ngành trực thuộc công ty và chi nhánh

6, trách nhiệm kế toán vật tứ - thành phầm - hàng hoá - tiêu thụ :

kế toán tài chính vật tư – mặt hàng hoá :

· Theo dõi tình hình nhập –xuất – tồn kho thứ tư, sản phẩm, sản phẩm hoá về mặt con số và quý hiếm tại những kho của công ty.

· Định kỳ đề xuất đối chiếu số lượng với thủ kho với lập bảng tổng phù hợp nhập- xuất – tồn kho sản phẩn, vật dụng tư, mặt hàng hoá vào cuối tháng.

· Theo dõi tình trạng tăng, giảm, tồn kho những loại vật dụng tư.

Kế toán lợi nhuận – tiêu hao :

· Theo dõi số lượng hàng hoá, sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã được xác minh tiêu thụ.

· doanh thu phải đựợc theo dõi cụ thể cho từng các loại hình kinh doanh kể cả doanh thu bán hàng nội bộ. Trong từng loại lệch giá phải cụ thể cho từng một số loại sản phẩm, lao vụ, thương mại & dịch vụ nhằm giao hàng cho việc khẳng định đầy đủ, đúng đắn kết qủa marketing theo yêu cầu thống trị tài thiết yếu và lập báo cáo kết qủa vận động kinh doanh của công ty.

 7, nhiệm vụ thủ quỹ :

· mặt hàng ngày, căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi, thủ quỹ triển khai thực thu, thực đưa ra và update vào sổ quỹ tiền khía cạnh số chi phí thu , bỏ ra trong ngày.

· Cuối ngày chuyển sổ quỹ qua kế toán giao dịch để so sánh và lập báo cáo tồn quỹ tiền mặt.

CHÚ Ý : trọng trách và quyền lợi và nghĩa vụ :

· trọng trách và quyền hạn của các chức danh tương tự như các khâu (phần hành kế toán) buộc ràng với nhiệm vụ của từng chức vụ và từng khâu công việc.

Liên hệ với PPI vn để được hỗ trợ:

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Đồng Tâm, Ngõ 21 Lê Văn Lương - tx thanh xuân - Hà Nội