Tên bài hát : Cô Thắm ko vềSáng tác : Jokes BiiTrình bày : Phát hồ x JokeS Bii x Sinike ft. DinhLong

Tone thấp

Chorus 1

Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trờire2 re2 fa2 sol2 fa re2, re2 re2 sol2 la2 la2 re2Mọi bạn xung quanh, cố gắng nhau mang đến tôi biết, cô Thắm không về nữa đâudo2 re2 fa2 sol2, sol2 sol2 sol2 sol2 sol2 , sol2 sol2 fa2 re2 sol2 fa2Đặt trọn tinh thần sai người, giờ đồng hồ này ai khóc ai cườido2 re2 fa2 sol2 fa2 re2, re2 re2 sol2 la2 la2 re2Thề hẹn làm chi, nhằm rồi vứt đido2 re2 fa2 sol2, la2 re2 sol2 fa2

Verse 1

Tôi nắm đem tình vun đắp, mây hoá ngang trời bịt lấpre2 fa2 re2 sol re2 fa2, re2 fa2 re2 la re2 fa2Tôi vẫn khu vực này ngóng chờ, cô về với tôire2 fa2 re2 sol fa sol, sol re sol faLà do tôi quá gàn nghếch, hay là vì gia cảnh tôi nghèosol sol sib re2 re2 re2, re2 do2 re2 fa2 sol2 fa2 do2Gốc đa chỉ còn mình tôi ngồi chú ý trăng lênre2 sib sol sol sib do2 fa fa la la

Chorus 2

Bao nhiêu cam kết ức một thời, giờ đồng hồ thành đắng cay một đờisol2 sol2 fa2 sol2 fa2 re2, re2 re2 sol2 la2 la2 re2Nhà cao xe sang, váy đầm cưới lộng lẫy, sớm về tối có người đón đưado2 re2 fa2 sol2, fa2 sol2 fa2 sol2, fa2 sol2 fa2 re2 sol2 fa2Hình dung theo gió mây ngàn, ngồi ôm thương nhớ bẽ bàngdo2 re2 fa2 sol2 fa2 re2, do2 re2 sol2 la2 la2 re2Phận đời ngang trái, giờ biết nói cùng với aido2 re2 fa2 sol2, la2 sib2 sib2 re2 sol2 fa2

Verse 2

Dẫu biết phận bản thân cay đắng, nhưng mà cớ sao lòng vẫn buồnre2 fa2 re2 sol re2 fa2, re2 fa2 re2 la fa2 laLàm phu làm cho thuê làm thế nào mơ cho được ngọc ngàsol sib sol sib sol sib sib sib fa sol faCô Thắm ngày nào bên tôi, nay tạ thế xa dần dần mất rồire2 fa2 re2 sol re2 re2, re2 fa2 re2 la fa2 laĐành thôi, tôi yêu cầu quênsol sib, fa2 sol2 fa2

Tone trung

Chorus 1

Từng là hơi ấm bên đời, tiếng là cơn gió ngang trờimi2 mi2 sol2 la2 sol2 mi2, mi2 mi2 la2 si2 si2 mi2Mọi bạn xung quanh, núm nhau mang lại tôi biết, cô Thắm không về nữa đâure2 mi2 sol2 la2, la2 la2 la2 la2 la2, la2 la2 sol2 mi2 la2 sol2Đặt trọn tinh thần sai người, tiếng này ai khóc ai cườire2 mi2 sol2 la2 sol2 mi2, mi2 mi2 la2 si2 si2 mi2Thề hẹn có tác dụng chi, nhằm rồi bỏ đire2 mi2 sol2 la2, si2 mi2 la2 sol2

Verse 1

Tôi thay đem tình vun đắp, mây hoá ngang trời bịt lấpmi2 sol2 mi2 la mi2 sol2, mi2 sol2 mi2 mê mệt mi2 sol2Tôi vẫn khu vực này ngóng chờ, cô về với tôimi2 sol2 mi2 la sol la, la mi la solLà do tôi quá dại dột nghếch, hay là do gia cảnh tôi nghèola la do2 mi2 mi2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 la2 sol2 re2Gốc đa chỉ còn mình tôi ngồi chú ý trăng lênmi2 do2 la la do2 re2 sol sol si mê si

Chorus 2

Bao nhiêu kí ức một thời, giờ thành cay đắng một đờila2 la2 sol2 la2 sol2 mi2, mi2 mi2 la2 si2 si2 miNhà cao xe sang, váy đầm cưới lộng lẫy, sớm tối có bạn đón đưare2 mi2 sol2 la2, sol2 la2 sol2 la2, sol2 la2 sol2 mi2 la2 sol2Hình dung theo phong vân ngàn, ngồi ôm thương nhớ bẽ bàngre2 mi2 sol2 la2 sol2 mi2, re2 mi2 la2 si2 si2 mi2Phận đời ngang trái, giờ đồng hồ biết nói với aire2 mi2 sol2 la2, si2 do3 do3 mi2 la2 sol2

Verse 2

Dẫu biết phận bản thân cay đắng, nhưng cớ sao lòng vẫn buồnmi2 sol2 mi2 la mi2 sol2, mi2 sol2 mi2 tê mê sol2 siLàm phu làm cho thuê làm sao mơ mang đến được ngọc ngàla do2 la do2 la do2 do2 do2 sol la solCô Thắm ngày nào bên tôi, nay mệnh chung xa dần mất rồimi2 sol2 mi2 la mi2 mi2, mi2 sol2 mi2 đê mê sol2 siĐành thôi, tôi phải quênla do2, sol2 la2 sol2

cùng với cảm âm cô Thắm ko về cơ mà Sáo Trúc Hoa Long vừa phân chia sẻ, chúc chúng ta yêu sáo tập dượt thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” trường hợp thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn không hãy coment cho shop chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé!