Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn vẫn ký ra quyết định bổ nhiệm 12 Tân Linh mục chịu đựng chức ngày 23/10 vừa qua, bên cạnh đó thuyên gửi nhiệm sở 33 linh mục đang làm mục vụ tại Tổng Giáo phận.

12 Tân Linh mục đi tới nhiệm sở được chỉ định trong ngày 10/11 hôm nay.

Bạn đang xem: Thuyên chuyển linh mục 2018

Những linh mục được thuyên đưa sẽ hàng loạt rời nhiệm sở cũ và tới nhiệm sở mới trong thời gian ngày 16/11 cho tới đây.

Danh sách 12 Tân Linh mục:

1. Linh mục Gioan trần Văn Chiều – Phó xứ phái mạnh Định

2. Linh mục Giuse vương vãi Văn Đệ – Phó xứ Tụy Hiền

3. Linh mục Giuse Nguyễn Anh Đua – Giúp đơn vị ứng sinh Gioan

4. Linh mục Giuse è cổ Khắc Hạnh – Phó xứ cây viết Đông

5. Linh mục Phêrô Nguyễn quang đãng Khánh – Phó xứ cat Thuế

6. Linh mục Giuse Đỗ Văn Kiên – Phó xứ Lại Xá

7. Linh mục Phêrô nai lưng Ngọc Lâm – Phó xứ Đại Ơn

8. Linh mục Phaolô Vũ Đức Long – Phó xứ Hàm Long

9. Linh mục Giuse Nguyễn táo bạo Tâm – Phó xứ chủ yếu Tòa

10. Linh mục Giuse nai lưng Văn win – Phó xứ Lảnh Trì

11. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến (Tu đoàn Truyền Tin) – Phó xứ bút Sơn

12. Linh mục Phanxicô Xaviê nai lưng Văn Liên (Tu đoàn Truyền Tin) – Phó xứ Nghĩa Ải

Danh sách 33 linh mục được thuyên chuyển:

1. Linh mục Giuse Bùi Văn Cường, nguyên thiết yếu xứ Đồng Gianh, chuyển tới bao gồm xứ Mường cắt – Vụ Bản

2. Linh mục Gioan B. Bùi quốc Toàn, nguyên Giám quản Mường Cắt, gửi tới bao gồm Xứ Đồng Gianh – Mường Tre

3. Linh mục Antôn Phạm Văn Dũng, nguyên Thư ký kết ĐHY, đưa tới bao gồm xứ Cẩm Cơ

4. Linh mục Giuse Mai Xuân Lâm, nguyên chủ yếu xứ Sở Kiện, chuyển tới thiết yếu xứ cây bút Đông + DưỡngThọ

5. Linh mục Giuse Vũ Ngọc Ruẫn, nguyên chủ yếu xứ cây viết Đông, đưa tới chính xứ bằng Sở- Sở Hạ – Quản hạt Phú Xuyên

6. Linh mục Antôn nai lưng Quang Tiến, nguyên giám đốc TTHH bằng Sở, chuyển tới bao gồm xứ Sở Kiện

7. Linh mục Giuse Đào Bá Thuyết, nguyên bao gồm xứ Hoàng Nguyên, đưa tới chủ yếu xứ cat Lại – Tràng Duệ – Ngô Khê

8. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thoan, nguyên chính xứ cat Lại, gửi tới Giám cai quản Thượng Lâm – Phúc Lâm

9. Linh mục Phêrô Đỗ Văn Chung, nguyên Giám quản siêng Mỹ, gửi tới thiết yếu xứ Hoàng Xá

10. Linh mục Phaolô Phạm Văn Mạnh, nguyên Giám cai quản Sở Hạ, đưa tới bao gồm xứ Hoàng Nguyên

11.

Xem thêm: Không Ngủ Được Phải Làm Gì Cho Dễ Ngủ Nhất Bạn Đọc Nên Tham Khảo

Linh mục Giuse Phạm Đức Văn, nguyên Giám quản ngại Tân Độ, chuyển tới chính xứ Mỹ Thượng – An Hoà

12. Linh mục Giuse Nguỵ Thành Khương, nguyên Giám cai quản Trung Lương, chuyển tới chính xứ Hà Thao – Kẻ Nghệ

13. Linh mục Phaolô Nguyễn Huy Trình, nguyên Giám quản lí Hà Thao, đưa tới chính xứ Công Xá

14. Linh mục Giuse Đào Trọng Thành, nguyên Phó xứ Tường Loan, Phú Ốc, gửi tới Giám quản siêng Mỹ

15. Linh mục Giuse nai lưng Ngọc Long, nguyên góp TTHH bằng Sở, đưa tới Phó bằng Sở – trực thuộc mục vụ tại giáo xứ Sở Hạ

16. Linh mục Phanxico X. Nguyễn Văn Soái, hiện đang Giúp bên ứng sinh Gioan, chuyển tới Giám cai quản Tân Độ

17. Linh mục Phanxico X. Nguyễn Quốc Huy, nguyên Phó xứ phái nam Định, chuyển tới Phó xứ Tiêu Hạ – thường trực mục vụ tại giáo xứ Trung Lương

18. Linh mục Giuse Đặng Anh Việt, nguyên Phó xứ Thạch Bích, Thượng Lâm, chuyển tới Phó xứ Chằm Hạ

19. Linh mục Giuse Phạm Văn Thắng, nguyên Phó xứ cây bút Đông, chuyển tới Giám quản Trung Đồng

20. Linh mục Giuse nai lưng Văn Thu, nguyên Phó xứ Thạch Bích, chuyển tới Phó xứ bút Đông – trực thuộc mục vụ trên giáo xứ chăm sóc Thọ

21. Linh mục Giuse è cổ Hữu Nam, nguyên Phó xứ Hàm Long, đưa tới Phó xứ Tuờng Loan – thường trực mục vụ tại giáo xứ Phú Ốc

22. Linh mục Giuse Nguyễn khắc Trường, nguyên Phó xứ lưu giữ Xá, chuyển tới Phó xứ Thạch Bích

23. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó xứ đánh Miêng, Vân Đình, đưa tới Giám quản lí Vân Đình + GiangSoi

24. Linh mục Phêrô Tạ Văn Tuân, nguyên Phó xứ Thụy Ứng, Giang Xá, đưa tới Giám cai quản Giang Xá

25. Linh mục Đaminh NguyễnVăn Tuân, nguyên Phó xứ Đại lại, Gia trạng, gửi tới Giám quản ngại Gia Trạng

26. Linh mục Giuse Hoàng Minh Giám, hiện giờ đang là chính xứ Tiêu Hạ, Kiêm thêm Trung Lương

27. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khích, nguyên Phó xứ Bình Cách, Lỗ Xá, gửi tới Giám quản ngại Đồng Chiêm

28. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó xứ Vỉ Nhuế, gửi tới Phó xứ Bình bí quyết – sở tại mục vụ tại giáo xứ Lỗ Xá

29. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Huy, nguyên Phó xứ Đại Ơn, yên ổn Kiện, gửi tới Giám quản yên ổn Kiện

30. Linh mục Gioan Nguyễn Huy Thịnh, nguyên Phó xứ Nghĩa Ải, Đồng Chiêm, gửi tới Phó xứ Vỉ Nhuế

31. Linh mục Giuse Nguyễn Văn mặc dù OP, Giám quản lí Phương Trung, Mỗ Xá, Canh Hoạch

32. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hoàng OP, Phó xứ hàng Bột. Sở tại mục vụ trên xứ Đaminh (nhà thờ Giảng Võ)

33. Linh mục Giuse Đinh Ngọc Cảnh Ofm, Giám cai quản Trung Hiếu

BBT

———

Đính chính: đang sửa ở cái cuối cùng“Linh mụcĐaminh Định Ngọc Cẩn” thành “Linh mục Giuse Đinh Ngọc Cảnh”