Excel đến cauma.vn 365 Excel mang đến web Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Giả sử bạn có nhu cầu làm tròn số thành số gần nhất do giá trị thập phân không đáng kể với bạn. Hoặc bạn có nhu cầu làm tròn số thành bội số của 10 để đơn giản và dễ dàng hóa một số trong những xấp xỉ. Tất cả một vài phương pháp để làm tròn một số.

Bạn đang xem: Hàm làm tròn số chẵn trong excel

Thay đổi số vị trí thập phân được hiển thị mà lại không biến hóa số

Trên một trang tính

Hãy chọn những ô bạn có nhu cầu định dạng.

Để hiển thị thêm hoặc bớt những chữ số sau vết thập phân, trên tab Trang đầu, trong đội Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*
hoặc Giảm Thập phân
*
.

Trong một định dạng số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong team Số, hãy bấm chuột mũi tên kế bên danh sách định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong danh sách Thể loại, tùy ở trong vào hình dáng dữ liệu của các số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn có nhu cầu hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một trong những trường hợp, chúng ta có thể muốn dùng hàm EVEN cùng ODD để gia công tròn số lên tới số chẵn hoặc số lẻ ngay gần nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một số đến số ngay sát nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một vài đến phân số sát đó

Dùng hàm ROUND.

Xem thêm: Cuoc Doi Cua 1 Con Ca - Cửu Bình: 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản

Làm tròn số tới một chữ số bao gồm nghĩa

Chữ số tức là những chữ số góp phần vào sự đúng đắn của một số.

Các lấy một ví dụ trong phần này sử dụng hàm ROUND, ROUNDUPROUNDDOWN. Chúng nói đến các cách thức làm tròn đối với số dương, số âm, số nguyên với số thập phân, nhưng những ví dụ này chỉ thể hiện một phần rất nhỏ các tình huống hoàn toàn có thể xảy ra.

Danh sách dưới đây chứa một số quy tắc chung bắt buộc ghi nhớ khi chúng ta làm tròn số tới chữ số có nghĩa. Chúng ta cũng có thể thử nghiệm những hàm làm tròn và sửa chữa thay thế bằng những số lượng và thông số của riêng bạn để trả về số chữ số bao gồm nghĩa mà chúng ta muốn.

Khi chúng ta làm tròn số âm, thì trước tiên số đó sẽ tiến hành chuyển thành giá chỉ trị tuyệt đối của nó (giá trị của số đó nhưng không tồn tại dấu âm). Sau đó, thao tác làm việc làm tròn diễn ra, rồi vệt âm được áp dụng trở lại. Mặc dù điều này có vẻ không tuân theo lô-gic, tuy nhiên đó là giải pháp làm tròn số. Ví dụ, dùng hàm ROUNDDOWN để gia công tròn -889 về hai chữ số bao gồm nghĩa, công dụng là -880. Trước hết, -889 được gửi thành cực hiếm tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được gia công tròn xuống nhằm có hiệu quả với hai chữ số tất cả nghĩa (880). Cuối cùng, lốt trừ được áp dụng trở lại để có tác dụng -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN so với một số dương sẽ luôn luôn làm tròn số xuống, cùng hàm ROUNDUP sẽ luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND làm cho tròn số gồm phần thập phân như sau: nếu phần thập phân bởi hoặc lớn hơn 0.5 thì số được thiết kế tròn lên. Trường hợp phần thập phân bé dại hơn 0,5 thì số được gia công tròn xuống.

Hàm ROUND có tác dụng tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc tương tự như như với số thập phân; thay thế 0,5 bởi bội số của 5.

Quy tắc thông thường là khi bạn làm tròn số không có phần thập phân (số nguyên), bạn rút ngắn độ dài của các chữ số tất cả nghĩa tới địa chỉ mà bạn muốn làm tròn. Ví dụ, để làm tròn 2345678 xuống 3 chữ số gồm có nghĩa, các bạn dùng hàm ROUNDOWN với thông số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác làm việc này làm tròn số xuống 2340000, cùng với phần "234" là các chữ số tất cả nghĩa.

Làm tròn số tới một bội số vẫn xác định

Có thể bao gồm lúc bạn muốn làm tròn cho tới bội số của một vài mà các bạn chỉ định. Ví dụ, mang sử doanh nghiệp bạn đưa giao thành phầm trong các thùng hàng, mỗi thùng đựng 18 món hàng. Bạn cũng có thể dùng hàm MROUND giúp xem cần từng nào thùng để gửi 204 món hàng. Trong trường phù hợp này, câu trả lời là 12, vì chưng 204 phân tách cho 18 bằng 11,333, và bạn phải làm tròn lên. Thùng thứ 12 chỉ cất 6 món hàng.

Cũng có thể có số đông lúc bạn cần làm tròn một trong những âm về một bội số âm hoặc làm tròn một số có chứa các vị trí thập về một bội số tất cả chứa các vị trí thập phân. Chúng ta cũng có thể dùng hàm MROUND trong những trường đúng theo này.