1. Quy định này luật pháp về công tác quảnlý huấn luyện và giảng dạy đại học tập và cđ hệ thiết yếu quy với không bao gồm quy theo khối hệ thống tínchỉ, bao gồm: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốtnghiệp.Bạn vẫn xem: Hui đăng kí học phần

2. Quy định này áp dụng so với sinh viên cáckhoá giảng dạy ở trình độ chuyên môn đại học cùng caođẳng tại đại học bình dương (cơ sở thiết yếu và các phân hiệu, cơ sở liên kết) thựchiện theo hiệ tượng tích luỹ tín chỉ.

Bạn đang xem: Hui đăng kí học phần

Điều2. Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần

1. Chương trình giảng dạy được Hiệu trưởngphê phê duyệt của từng ngành học gồm những học phần nằm trong khối kỹ năng giáo dục đạicương và giáo dục chuyên nghiệp. Chương trình giảng dạy thể hiện rõ: chuyên môn đàotạo; đối tượng người sử dụng đào tạo, đk nhập học với điều kiện xuất sắc nghiệp; mục tiêuđào tạo, chuẩn kiến thức, kĩ năng của fan học khi giỏi nghiệp; khối lượng kiếnthức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch huấn luyện theo thời gian thiết kế;phương pháp và hình thức đào tạo; phương thức đánh giá công dụng học tập; các điềukiện thực hiện chương trình. Tích lũy đầy đủ cáchọc phần của chương trình giảng dạy và các yêu cầu về chuẩn đầu ra không giống sinh viênsẽ được xét cấp bằng tốt nghiệp.

2. Mỗi học phần nằm trong chương trình đàotạo gồm đề cương đưa ra tiết. Đề cương cụ thể của từng học tập phần phải thể hiện rõsố lượng tín chỉ, điều kiện tiên quyết (nếu có), nội dung định hướng và thựchành, phương thức đánh giá bán học phần, giáo trình, tài liệu tìm hiểu thêm và điều kiệnthí nghiệm, thực hành, thực tập ship hàng học phần.

3. Cân nặng của mỗi công tác từ180 – 190 tín chỉ so với khoáđại học tập 6 năm; 150 – 160 tín chỉ so với khoá đh 5 năm; 130 – 140 tín chỉ so với khoá đh 4 năm; 90 –100 tín chỉ so với khoá cđ 3 năm hoặc Liênthông từ bỏ TCCN lên Đại học; 60 – 70 tín chỉ so với Liên thông từ cđ lênĐại học tập 2 năm.

Điều3. Học tập phần cùng Tín chỉ

1. Học tập phần là cân nặng kiến thứctương đối trọn vẹn, thuận lợi cho sinh viên tích luỹ trong quy trình học tập.Phần phệ học phần có trọng lượng từ 2 đến 5 tín chỉ (trừ học phần Khóa luận giỏi nghiệp), văn bản đượcbố trí huấn luyện trọn vẹn và phân bổ đều trong một học kỳ. Kỹ năng và kiến thức trong mỗihọc phần được lắp với một mức chuyên môn theo năm học xây đắp và được kết cấuriêng như 1 phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ rất nhiều mônhọc. Từng học tập phần được ký hiệu bằng một mã số riêng vì trường quy định.

2.Các một số loại học phần:

2.1Theo yêu cầu tích lũy kiếnthức, cóhai nhiều loại học phần: học phần buộc phải và học tập phần tự chọn.

a)Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kỹ năng chính yếu củamỗi chương trình và đề nghị sinh viên bắt buộc tích lũy;

b)Học phần tự lựa chọn là học tập phần tiềm ẩn những nội dung kỹ năng cần thiết,nhưng sinh viên được từ bỏ chọn theo phía dẫn của trường nhằm phong phú hoá hướngchuyên môn hoặc được tự lựa chọn tuỳ ý để tích luỹ đầy đủ số học tập phần cơ chế cho mỗichương trình.

*Học phần tiên quyếtlà học phần đề xuất sinh viên buộc phải tích lũy được trước khi đăng ký học phầnkhác bao gồm liên quan.

*Học phần tương tự và học phần nạm thế

- học phần tương tự là một hay như là một nhóm học tập phần nằm trong chương trình huấn luyện của một khóa,ngành khác đã tổ chức huấn luyện và giảng dạy tại trường (hoặc ngôi trường khác tất cả ký kết côngnhận chương trình huấn luyện và đào tạo với nhà Trường) được phép tích điểm để thay cho mộthọc phần hay như là một nhóm học phần nằm trong chương trình đào tạo và giảng dạy của ngành đào tạo.

- học phần thay thế được sử dụng sửa chữa cho một họcphần có trong chương trình đào tạo và huấn luyện nhưngnay không thể tổ chức đào tạo nữa.

*Học phần điều kiện:là đông đảo học phần mà kết quả thi không dùng làm tính điểm trung bình học kỳ vàđiểm trung bình thông thường tích lũy dẫu vậy sinh viên đề xuất hoàn tất để đủ điều kiệntốt nghiệp; các học phần điều kiện bao gồm: giáo dục và đào tạo Quốc phòng, giáo dục đào tạo thểchất.

Các học phầnhay nhóm học phần tương đương hoặc sửa chữa thay thế do khoa làm chủ chuyên môn đề xuấtvà là các phần bổ sung cho chương trình đào tạo và giảng dạy trong quy trình thực hiện. Họcphần tương đương hoặc sửa chữa thay thế được áp dụng cho toàn bộ các khóa, các ngành hoặcchỉ được áp dụng hạn chế cho một số khóa, ngành.

2.2. Theotính chất của học phần, tất cả 3 một số loại học phần:

- Học phần lý thuyết: Là học tập phần giảng viên vàsinh viên thao tác làm việc trên lớp, bao hàm thuyết trình, chữa bài xích tập, thảo luận, làmviệc theo nhóm sau sự hướng dẫn của giảng viên.

- Học phần thực hành: Là học tập phần sv làmthực hành, thí nghiệm, khảo sát điều tra thực địa, thao tác làm việc trong phòng thí nghiệm, thựctập dã ngoại...

- Học phần kết hợp định hướng và thực hành: Là họcphần có 1 phần giảng lý thuyết của giảng viên; một phần sinh viên làm cho thựchành, thí nghiệm, khảo sát thực địa, thao tác làm việc trong chống thí nghiệm, ...

3. Tín chỉ được sử dụng đểtính trọng lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiếthọc lý thuyết; 30 máu thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 giờ thực tậptại cơ sở; 45 giờ làm tiểu luận, bài tập mập hoặc đồ dùng án, khoá luận xuất sắc nghiệp.

Đốivới đều học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, nhằm tiếp chiếm được mộttín chỉ sinh viên cần dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.

4. Hiệutrưởng quy định việc tính số giờ đào tạo và giảng dạy của giảng viên cho những học phần trêncơ sở số giờ đào tạo và giảng dạy trên lớp, khoảng thời gian thực hành, thực tập, số giờ chuẩn chỉnh bịkhối lượng tự học đến sinh viên, tiến công giá công dụng tự học của sinh viên cùng sốgiờ tiếp xúc sinh viên quanh đó giờ lên lớp.

Điều 4.Thời gian vận động giảng dạy

Thờigian hoạt động giảng dạy của trường được xem từ 7 giờ đến 21 giờ đồng hồ hằng ngày.

Tuỳtheo con số sinh viên, số lớp học cần tổ chức triển khai và điều kiện cơ sở vật chất củatrường, trưởng phòng đào tạo và huấn luyện sắp xếp thời khóa biểu hàng ngày cho các lớp.

Điều 5.Đánh giá công dụng học tập

Kết quảhọc tập của sinh viên được đánh giá sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau:

1. Sốtín chỉ của những học phần mà sinh viên đăng ký học vào đầu mỗi học tập kỳ (gọi tắtlà trọng lượng học tập đăng ký).

2. Điểmtrung bình phổ biến học kỳ là điểm trung bình gồm trọng số của những học phần mà lại sinhviên đk học trong học tập kỳ đó, cùng với trọng số là số tín chỉ tương ứng của từnghọc phần.

3. Khốilượng kiến thức tích lũy là khối lượng tính bởi tổng số tín chỉ của không ít họcphần sẽ được nhận xét theo thang điểm chữ A, B+, B, C+,C, D+, D, F tính từ đầu khóa học.

4. Điểmtrung bình bình thường tích lũy là điểm trung bình của những học phần và được tấn công giábằng những điểm chữ A, B+, B, C+, C, D+, D, F màsinh viên sẽ tích lũy được, tính từ đầu khóa học tính đến thời điểm được coi như xétvào lúc xong mỗi học kỳ.

Chương II

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 6. Thời hạn và kếhoạch đào tạo

1. Tổchức đào tạo và giảng dạy theo khoá học, năm học và học kỳ.

a)Khoá học tập là thời gian thi công để sinh viên chấm dứt một chương trình nỗ lực thể.Tùy trực thuộc chương trình, khóa huấn luyện và đào tạo được phương pháp như sau:

- Đàotạo trình độ cao đẳng được thực hiện ba năm học;

- Đàotạo trình độ chuyên môn đại học tập được tiến hành từ bốn đến sáu năm học phụ thuộc vào ngành nghềđào;

-Liên thông trường đoản cú trung cấp cho lên đại học ba năm.

-Liên thông cđ lên đh hai năm

b)Một năm học tất cả hai học tập kỳ chính, mỗi học tập kỳ bao gồm có 15 tuần thực học với 3 tuầnthi. Quanh đó hai học tập kỳ chính, trường tổ chức thêm một kỳ học tập phụ nhằm sinh viên cóđiều khiếu nại được học lại; học bù hoặc học tập vượt. Mỗi học tập kỳ phụ gồm 6 tuần thực họcvà một tuần thi.

2. địa thế căn cứ vào khối lượng vànội dung kiến thức và kỹ năng tối thiểu quy định cho các chương trình, Hiệu trưởng quyếtđịnh phân chia số học tập phần cho từng năm học, từng học kỳ.

3. Thời gian tối nhiều hoànthành chương trình: thời gian chất nhận được để dứt chương trình đào tạo, xétcấp bằng xuất sắc nghiệp được lý lẽ như bảng sau:

Chương trình đào tạo

Thời gian thiết kế

Thời gian về tối đa

Cao đẳng

3 năm

6 năm

Đại học

4 năm

8 năm

Liên thông cao đẳng lên Đại học

2 năm

4 năm

Liên thông TCCN lên Đại học

3 năm

6 năm

Cácđối tượng được hưởng cơ chế ưu tiên theo phương pháp tại các Quy chế tuyểnsinh tương ứng không trở nên hạn chế về thời gian tối nhiều để dứt chương trình.

Điều 7. Đăng ký kết nhập học tập

1.Khi đăng ký nhập học viên viên đề nghị nộp các sách vở theo lý lẽ tại Quy chếtuyển sinh tương ứng. Tất cả giấy tờ khi sinh viên nhập học được xếp vào bên trong túi hồsơ của từng cá thể và được quản lý tại chống Đào tạo.

2. Sau thời điểm xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, chống đàotạo trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tín đồ đến học là sv chínhthức của ngôi trường và cấp cho cho họ:

a)Thẻ sinh viên;

b)Sổ đăng ký học tập;

c)Phiếu nhận cầm vấnhọc tập.

3. Mọi thủ tục đăng cam kết nhập học buộc phải được hoàn thànhtrong thời hạn theo công cụ tại quy định tuyển sinh tương ứng hiện hành.

4.Sinh viên nhập học được trường cung cấp đầy đủ các thông tin về mục tiêu, nộidung và planer học tập của các chương trình, quy định đào tạo, nhiệm vụ vàquyền lợi của sinh viên.

Điều8. Bố trí sinh viên vào học các chương trìnhhoặc ngành đào tạo

sinh viên trúng tuyển được sắp đến xếpvào các ngành theo nhu cầu đã đăng ký trong kỳ tuyển sinh. Sau khoản thời gian học xongmột năm học, sinh viên bao gồm nguyện vọng gửi ngành học có thể làm 1-1 gởi nhàtrường chú ý quyết định.

Điều9. Tổ chức lớp học

Lớphọc được tổ chức theo từng học phần phụ thuộc đăng ký khối lượng học tập của sinhviên sống từng học kỳ. Con số sinh viên tối thiểu cho từng lớp học là 30 sinhviên. Trường hợp số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối thiểu thì lớphọc sẽ không còn được tổ chức, sv phải đk chuyển sang học phần khác nếuchưa đảm bảo đủ khối lượng học tập buổi tối thiểu cho mỗi học kỳ.

Điều10. Đăng ký trọng lượng học tập

1.Đầu tưng năm học, trường thông báo lịch trình học tập dự kiến mang đến từng chương trìnhtrong từng học kỳ, danh sách các học phần nên và tự chọn dự kiến vẫn dạy,đề cương đưa ra tiết, đk tiên quyết để được đk học cho từng học tập phần,lịch bình chọn và thi, hiệ tượng kiểm tra cùng thi đối với các học tập phần.

2. Trước khi ban đầu mỗi học kỳ, tùy theo kỹ năng vàđiều kiện học tập của bạn dạng thân, từng sv phải đăng ký học những học phần dựđịnh vẫn học trong học tập kỳ đó với phòng đào tạo của trường. Thời hạn đăng kýđược luật pháp như sau:

a) Sinh viên đk trước thời điểm bước đầu học kỳ 2tháng;

b) Trường hòa hợp sinh viên muốn đk thêm hoặc đổi sanghọc phần khác vị không mở được lớp sinh viên đăng ký trong 2 tuần đầu của họckỳ chủ yếu và trong 1 tuần đầu của học kỳ phụ

3. Cân nặng học tập về tối thiểu nhưng mỗi sv phảiđăng ký trong những học kỳ được giải pháp như sau:

a) 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học tập kỳ cuối khóa học,đối với mọi sinh viên được xếp hạng học tập lực bình thường;

b) 10 tín chỉ cho từng học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học,đối với đều sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học tập lực yếu.

c) không quy định trọng lượng học tập buổi tối thiểu đối vớisinh viên ở học tập kỳ phụ.

4. Sinh viên đã trong thời gian bị xếp hạng học lực yếuchỉ được đăng ký trọng lượng học tập không thật 14 tín chỉ cho từng học kỳ. Sinhviên học lực thông thường được đk tối đa không quá 25 tín chỉ. Học tập kỳ phụchỉ được phép đăng ký tối nhiều 6 tín chỉ.

5. Bài toán đăng ký những học phần vẫn học mang đến từng học tập kỳ phảibảo đảm đk tiên quyết của từng học phần với trình tự học hành của mỗichương trình nạm thể.

6. Phòng đào tạo và huấn luyện của ngôi trường chỉ nhận đăng ký khối lượnghọc tập của sinh viên sống mỗi học tập kỳ khi đã gồm chữ ký đồng ý chấp thuận của chũm vấn họctập vào sổ đăng ký học tập hoặc theo pháp luật của Hiệu trưởng. Khối lượngđăng cam kết học tập của sinh viên theo từng học kỳ cần được tàng trữ vào hệ thốngquản lý huấn luyện và đào tạo tại chống đào tạo.

Điều 11. Rút sút học phần đã đăng ký

1.Việc rút bớt học phần trong trọng lượng học tập đã đk được thực hiện trong tuần vật dụng 3 của học kỳ chính, với tuần thứ 2 củahọc kỳ phụ. Xung quanh thời hạn quy định, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếuđăng ký học, nếu sinh viên không đi học học phần này sẽ được xem như tự ý bỏhọc và yêu cầu nhận điểm F.”

2. Điều khiếu nại rút bớt những học phần đang đăng ký:

a) sinh viên phảitự viết đối chọi gửi phòng đào tạo và giảng dạy của trường;

b) Được gắng vấn họctập chấp thuận;

c) không vi phạmkhoản 3 Điều 10 của quy định này

d) Lớp học phần cótrên 35 sinh viên.

Sinh viên chỉ đượcphép quăng quật lớp đối với học phần xin rút bớt, sau khi giảng viên phụ trách nhậngiấy báo ở trong nhà đào tạo.

Điều 12. Đăng kýhọc lại

1. Sinh viên có họcphần đề nghị bị điểm F phải đăng ký học lại học phần kia ở một trong những học kỳtiếp theo cho tới khi được điểm A, B, C hoặc D.

2. Sinh viên tất cả họcphần tự chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần kia hoặc học đổi qua họcphần từ chọn tương đương khác.

3. Ngoài các trườnghợp vẻ ngoài tại khoản 1 cùng khoản 2 của Điều này, sv được quyền đăng kýhọc lại hoặc học lật qua học phần khác đối với các học tập phần bị điểm D, C, B đểcải thiện điểm trung bình thông thường tích lũy.

Điều 13. Nghỉ ngơi ốm

Sinh viên xin nghỉốm trong quá trình học hoặc trong dịp thi, đề nghị viết đối chọi xin phép gửi trưởngkhoa trong khoảng một tuần kể từ ngày ốm, cố nhiên giấy ghi nhận của phòng ban ytế trường, hoặc y tế địa phương hoặc của căn bệnh viện. Sinh viên được mang đến phépvắng thi lần 1 sẽ được sắp xếp thi vào lần 2 (nếu có). Trường phù hợp môn học tập khôngtổ chức thi lần 2 thì sinh viên phải đăng ký học lại. Sinh viên vắng thi lần 2bất kể vì sao phải đk học lại môn học.

Điều 14. Xếp hạng nămđào chế tạo và học lực

1. Sau mỗi học tập kỳ, địa thế căn cứ vào khối lượngkiến thức tích lũy, sinh viên được xếp thứ hạng năm đào tạo: sinh viên năm thứnhất, sv năm sản phẩm hai, sinh viên năm trang bị ba, sinh viên năm lắp thêm tư, sinhviên năm vật dụng năm, sv năm sản phẩm công nghệ sáu. Saumỗi học tập kỳ, căn cứ vào cân nặng kiến thức tích lũy, sv được xếp hạngnăm đào tạo và giảng dạy như sau:

a) sinh viên năm lắp thêm nhất:

Nếu trọng lượng kiến thức tích lũy bên dưới 30 tín chỉ;

b) sv năm máy hai:

Nếu trọng lượng kiến thức tích điểm từ 30 tín chỉ mang lại dưới 60 tín chỉ;

c) sv năm sản phẩm công nghệ ba:

Nếu trọng lượng kiến thức tích trữ từ 60 tín chỉ mang lại dưới 90 tín chỉ;

d) sinh viên năm sản phẩm tư:

Nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 90 tín chỉ cho dưới 120 tín chỉ;

đ) sv năm thiết bị năm:

Nếu cân nặng kiến thức tích điểm từ 120 tín chỉ mang đến dưới 150 tín chỉ;

e) sinh viên năm vật dụng sáu:

Nếu cân nặng kiến thức tích lũy từ 150 tín chỉ trở lên.

2. Sau mỗi học tập kỳ, địa thế căn cứ vào điểm trung bình chung tíchluỹ, sinh viên được xếp thứ hạng về học lực như sau:

a) Hạng bình thường: nếu điểm trung bình tầm thường tích lũyđạt từ 2,00 trở lên.

b) Hạng yếu: nếu điểm trung bình thông thường tích lũy đạt dưới2,00, dẫu vậy chưa rơi vào trường thích hợp bị buộc thôi học.

3. Tác dụng học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quảhọc tập trong học tập kỳ chính ngay trước học tập kỳ phụ nhằm xếp hạng sinh viên về họclực.

Điều 15. Nghỉ học tập tạm thời

1. Sinh viên được quyền viết đối chọi gửi Hiệu trưởng xin nghỉhọc trong thời điểm tạm thời và bảo lưu kết quả đã họctrong các trường phù hợp sau:

a) Đượcđiều cồn vào những lực lượng vũ trang;

b) Bị ốmhoặc tai nạn ngoài ý muốn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải gồm giấy xác nhận của cơquan y tế cấp Quận, thị trấn trở lên;

c) vị nhucầu cá nhân. Trường hợp này, sinh viên nên học tối thiểu một học tập kỳ làm việc trường,không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học phương pháp tại Điều 16 của Quy chếnày và phải đạt điểm trung bình bình thường tích lũy không dưới 2,00. Thời gian nghỉhọc tạm thời vì nhu cầu cá thể phải được tính vào thời gian học chính thức quyđịnh trên khoản 3 Điều 6 của quy định này.

2. Sinhviên nghỉ học tạm thời, khi muốn quay lại học tiếp trên trường, nên viết đối kháng gửiHiệu trưởng tối thiểu một tuần trước đó khi bắt đầu học kỳ mới.

Điều16. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học

1.Cảnh báo tác dụng học tập được tiến hành theo từng học kỳ, nhằm mục đích giúp cho sinhviên có hiệu quả học tập hèn biết cùng lập cách thực hiện học tập ưa thích hợp để sở hữu thểtốt nghiệp vào thời hạn buổi tối đa được phép theo học tập chương trình. Việc cảnh báokết quả học hành của sv được dựa trên những điều khiếu nại sau:

a)Điểm trung bình bình thường tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm trang bị nhất,dưới 1,40 so với sinh viên năm sản phẩm hai, bên dưới 1,60 so với sinh viên năm vật dụng bahoặc dưới 1,80 đối với sinh viên những năm tiếp theo và cuối khoá;

b)Điểm trung bình phổ biến học kỳ đạt bên dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học,dưới 1,00 đối với các học tập kỳ tiếp theo;

c)Tổng số tín chỉ của những học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ trên đầu khoá họcđến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

2.Sinh viên bị buộc thôi học trường hợp thuộc giữa những trường hòa hợp sau đây:

a)Vượt quá thời hạn tối nhiều được phép học tại trường điều khoản tại khoản 3 Điều 6của quy định này;

b) Bị kỷ hình thức lần sản phẩm hai vì lý do đi thi hộhoặc nhờ bạn thi hộ theo lý lẽ tại khoản 2 Điều 29 của quy chế này hoặc bịkỷ luật ở tại mức xoá tên khỏi list sinh viên của trường.

Điều17. Học đồng thời hai chương trình

1.Học đồng thời hai chương trình giành riêng cho sinh viên tất cả đủ đk theo quy địnhtại khoản 2 Điều này và mong muốn đăng ký kết học thêm một công tác thứ hai đểkhi tốt nghiệp được trung học cơ sở văn bằng.

Xem thêm: Ngứa Niệu Đạo Là Bệnh Gì? Cách Điều Trị Lỗ Sáo Bị Ngứa Ở Lỗ Tiểu

2.Điều kiện nhằm học cùng lúc hai chương trình:

a)Ngành đào tạo và giảng dạy chính ở chương trình thứ hai đề nghị khác ngành đào tạo và giảng dạy chính ởchương trình sản phẩm nhất;

b)Sau lúc đã kết thúc học kỳ đầu tiên năm học trước tiên của chương trình thứ nhấtvà sinh viên ko thuộc diện xếp hạng học lực yếu;

c)Trong quy trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, trường hợp điểm trung bìnhchung học tập kỳ đạt bên dưới 2,00 thì yêu cầu dừng học tập thêm chương trình thứ nhì ở học tập kỳtiếp theo.

3.Thời gian về tối đa được phép học so với sinh viên học cùng lúc hai chương trìnhlà thời hạn tối đa cách thức cho chương trình thứ nhất, quy định tại khoản 3 Điều6 của quy chế này. Lúc học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểmcủa phần nhiều học phần tất cả nội dung và trọng lượng kiến thức tương tự có trongchương trình thứ nhất.

4. Sinh viên chỉđược xét tốt nghiệp công tác thứ hai, nếu có đủ điều kiện xuất sắc nghiệp ởchương trình máy nhất.

Điều 18. Gửi trường

1. Sinh viên được xét chuyển trườngnếu có những điều kiện sau đây:

a) Trong thời hạn học tập, nếu như giađình chuyển nơi cư trú hoặc sv có yếu tố hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phảichuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để dễ dàng trong học tập;

b) Xin chuyển đến trường gồm cùngngành hoặc thuộc thuộc nhóm ngành cùng với ngành huấn luyện mà sinh viên đã học;

c) Được sự gật đầu đồng ý của Hiệu trưởngtrường xin gửi đi với trường xin gửi đến;

d) ko thuộc một trong số trườnghợp ko được phép gửi trường cơ chế tại khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên ko được phép chuyểntrường trong số trường hòa hợp sau:

a)Sinh viên đã tham gia kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, dẫu vậy không trúngtuyển vào trường hoặc có công dụng thi thấp rộng điểm trúng tuyển của ngôi trường xinchuyển đến;

b)Sinh viên trực thuộc diện nằm bên cạnh vùng tuyển biện pháp của trường xin đưa đến;

c)Sinh viên năm trước tiên và năm cuối khóa;

d)Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ biện pháp từ cảnh cáo trở lên.

3.Thủ tục chuyển trường:

a)Sinh viên xin gửi trường đề xuất làm hồ sơ xin đưa trường theo hình thức củanhà trường;

b)Hiệu trưởng trường tất cả sinh viên xin chuyển mang lại quyết định mừng đón hoặc khôngtiếp nhận; quyết định việc học tập tập thường xuyên của sinh viên, công nhận những họcphần mà sinh viên chuyển cho được biến hóa kết quả với số học tập phần đề xuất học bổsung, trên cơ sở so sánh chương trình sinh hoạt trường sinh viên xin đưa đi vàtrường xin gửi đến.

ChươngIII

KIỂMTRA VÀ THI HỌC PHẦN

Điều 19. Đánh giá bán học phần

1. Đối với các học phần chỉ gồm lýthuyết hoặc tất cả cả định hướng và thực hành: phụ thuộc vào tính chất của học tập phần, điểmtổng hợp reviews học phần (sau đây hotline tắt là điểm học phần) được xem căn cứvào một trong những phần hoặc tất cả các điểm reviews bộ phận, gồm những: điểm kiểm trathường xuyên trong qúa trình học tập tập; điểm nhận xét nhận thức và thái độ thamgia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa họcphần; điểm tiểu luận với điểm thi chấm dứt học phần, trong những số đó điểm thi kết thúchọc phần là buộc phải cho hầu hết trường hợp và bao gồm trọng số không bên dưới 50%.

câu hỏi lựa lựa chọn các vẻ ngoài đánh giábộ phận với trọng số của các điểm đánh giá bộ phận, tương tự như cách tính điểm tổnghợp reviews học phần bởi vì giảng viên đề xuất, được Hiệu trưởng phê để mắt tới và phảiđược chính sách trong đề cương chi tiết của học phần.

2. Đối với các học phần thực hành:Sinh viên cần tham dự vừa đủ các bài bác thực hành. Điểm trung bình cùng của điểmcác bài thực hành trong học tập kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểmcủa học phần thực hành. Môn thực hành không tổ chức triển khai thi ngừng học phần.

3. Giáo viên phụ trách học phầntrực tiếp ra đề thi, đề khám nghiệm và mang đến điểm đánh giá bộ phận, trừ bài thi kếtthúc học tập phần.

Điều 20. Tổ chức kỳ thi xong họcphần

Cuối mỗi học kỳ, trường tổ chức triển khai mộtkỳ thi bao gồm và một kỳ thi phụ. Kỳ thi phụ dành riêng cho những sinh viên không thamdự kỳ thi chính, bao gồm học phần bị điểm F làm việc kỳ thi bao gồm hoặc sinh viên có họcphần đạt điểm D ý muốn thi nâng cao và được tổ chức nhanh nhất là nhì tuần sau kỳthi chính. Vào kỳ thi phụ sinh viên ko được xử lý vắng thi cùng với bất kỳlý vì nào.

Điều 21. Ra đề thi, vẻ ngoài thi,chấm thi và mốc giới hạn được dự thi chấm dứt học phần

1. Đề thi ngừng học phần cần phùhợp với văn bản học phần đã lý lẽ trong chương trình. Việc ra đề thi hoặclấy từ bank đề thi được thực hiện theo qui định của Hiệu trưởng.

2. Vẻ ngoài thi dứt học phầncó thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), vấn đáp, viết tè luận, làm bàitập lớn, hoặc phối hợp giữa các hình thức trên. Hiệu trưởng duyệt những hình thứcthi tương thích cho từng học tập phần.

3. Bài toán chấm thi kết thúc các họcphần chỉ có kim chỉ nan và vấn đề chấm tè luận, bài bác tập lớn đề nghị do nhì giảngviên đảm nhiệm.

4. Thi vấn đáp dứt học phầnphải vì chưng hai giáo viên thực hiện. Điểm thi vấn đáp được công bố công khai saumỗi buổi thi. Trong trường hợp hai giáo viên chấm thi không thống độc nhất đượcđiểm chấm thì những giảng viên chấm thi trình trưởng cỗ môn hoặc trưởng khoa quyếtđịnh.

những điểm thi chấm dứt học phần vàđiểm học tập phần nên ghi vào bảng điểm theo mẫu thống tốt nhất của trường, có chữ kýcủa cả hai giảng viên chấm thi và làm cho thành cha bản. Một phiên bản lưu trên Trung tâmKhảo thí, một bản gửi về văn phòng khoa cùng một bản gửi về phòng huấn luyện và giảng dạy củatrường, lừ đừ nhất một tuần lễ sau khi xong chấm thi học tập phần.

5. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thikết thúc học tập phần, nếu không có lý do chính đại quang minh coi như đã tham dự cuộc thi một lần vàphải thừa nhận điểm 0 sống kỳ thi chính. đông đảo sinh viên này lúc được trưởng khoa chophép được dự thi một lần sinh sống kỳ thi phụ ngay kế tiếp (nếu có).

6. Sinh viên vắng mặt có tại sao chínhđáng ngơi nghỉ kỳ thi chính, ví như được trưởng khoa đến phép, được tham gia dự thi ở kỳ thi phụngay sau đó, điểm thi kết thúc học phần được coi là điểm thi lần đầu. Trườnghợp thi ko đạt trong kỳ thi phụ đầy đủ sinh viên này sẽ nên học lại ở cáchọc kỳ sau hoặc học kỳ phụ.

Điều 22. Cách tính điểm reviews bộphận, điểm học phần

1. Điểm tấn công giá bộ phận và điểm thikết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến mộtchữ số thập phân. Mỗi học phần bao gồm tối thiểu 2 điểm review quá trình với 1 điểmthi cuối học tập phần. Điểm học tập phần gồm thể bao hàm các điểm nhân tố sau:

-Điểm kiểmtra thân kỳ;

-Điểm đánhgiá vượt trình, mức độ tham gia vận động giảng dạy dỗ học tập;

-Điểm thựchành của từng bài/ phần thí nghiệm, tuyệt thi thí nghiệm;

-Điểm bàitập lớn, tè luận;

-Điểm thicuối kỳ;

-Điểm bảo vệthực tập, thứ án môn học, vật án/ khóa luận tốt nghiệp.

-Điểm trường đoản cú cáccơ sở thực tập (doanh nghiệp).

Trọngsố của điểm thi cuối học tập phần chỉ chiếm tốithiểu 50%, về tối đa 70% điểm reviews học phần.

2. Điểm học tập phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánhgiá phần tử của học tập phần nhân cùng với trọng số tương ứng.

Điểm học tập phần làm cho tròn cho một chữ số thập phân, sau đóđược chuyển thành điểm chữ như sau:

Loại

Thang điểm

chính thức hệ 10

Thang điểm hệ 4

Điểm số

Điểm chữ

Đạt

Từ 8,5 mang đến 10,0

4,0

A

Từ 8,1 mang lại 8,4

3,5

B+

Từ 7,0 cho 8,0

3,0

B

Từ 6,1 mang đến 6,9

2,5

C+

Từ 5,5 đến 6,0

2,0

C

Từ 5,1 cho 5,4

1,5

D+

Từ 4,0 mang lại 5,0

1,0

D

Không đạt

4,0

0,0

F

3. Việc xếp loại các mức điểm A, B+, B, C+,C, D+, D, F được áp dụng cho những trường vừa lòng sau đây:

a) Đốivới đầy đủ học phần cơ mà sinh viên đã bao gồm đủ điểm đánh giá bộ phận, tất cả trườnghợp quăng quật học, bỏ đánh giá hoặc quăng quật thi không có lý do phải nhận điểm 0;

b)Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã tất cả các hiệu quả đánh giá phần tử màtrước đó sinh viên được giảng viên chất nhận được nợ;

c) Chuyểnđổi từ những trường hợp X qua.

4. Việc xếp loại tại mức điểm F ngoài những trường hợp nhưđã nêu ở khoản 3 Điều này, còn áp dụng cho trường đúng theo sinh viên vi phạm nội quythi, có đưa ra quyết định phải dìm mức điểm F.

5. Việcxếp nhiều loại theo nút điểm I được áp dụng cho những trường hợp sau đây:

a) Trongthời gian học tập hoặc trong thời gian thi chấm dứt học kỳ, sinh viên bị nhỏ xíu hoặctai nạn không thể dự khám nghiệm hoặc thi, nhưng bắt buộc được trưởng khoa mang lại phép;

b) Sinh viên tất yêu dự khám nghiệm bộphận hoặc thi vì những nguyên nhân khách quan, được trưởng khoa chấp thuận.

Trừ các trường hợp quan trọng đặc biệt do Hiệu trưởng quy định,trước khi bắt đầu học kỳ new kế tiếp, sinh viên thừa nhận mức điểm I phải trả xongcác nội dung kiểm tra phần tử còn nợ nhằm được chuyển điểm. Trường thích hợp sinh viênchưa trả nợ và chưa chuyển điểm mà lại không rơi vào trường thích hợp bị buộc thôi họcthì vẫn được học tập tiếp ở các học kỳ kế tiếp.

6. Việc xếp nhiều loại theo nút điểm X được áp dụng đối vớinhững học phần cơ mà phòng đào tạo và huấn luyện của trường chưa nhận được report kết quả họctập của sinh viên từ khoa gửi lên.

7. Ký kết hiệu R được áp dụng cho các trường đúng theo sau:

a) Điểmhọc phần được review ở các mức điểm A, B, C, D vào đợt review đầu học tập kỳ(nếu có) đối với một số học tập phần được phép thi sớm sẽ giúp đỡ sinh viên học vượt.

b) Nhữnghọc phần được thừa nhận kết quả, khi sinh viên gửi từ trường khác cho hoặcchuyển đổi giữa các chương trình.

Điều 23.Cách tính điểm vừa phải chung

1. Để tính điểm trung bình bình thường học kỳ và điểm trungbình phổ biến tích lũy, nấc điểm chữ của mỗi học tập phần đề xuất được quy đảo qua điểmsố như sau:

A tương xứng với 4

B+ khớp ứng với 3,5

B tương ứng với 3

C+ tương xứng với 2,5

C khớp ứng với 2

D+ khớp ứng với 1,5

D khớp ứng với 1

F tương ứng với 0

2. Điểm trung bình phổ biến học kỳ vàđiểm trung bình phổ biến tích lũy được tính theo bí quyết sau và được làm trònđến 2 chữ số thập phân:

A=(a1*n1+...+am*nm)/(n1+...+nm)

trong đó:

A là vấn đề trung bình thông thường học kỳ hoặc điểm trungbình chung tích lũy

ai làđiểm của học tập phần vật dụng i

ni làsố tín chỉ của học tập phần lắp thêm i

mlà tổng số học phần.

Điểmtrung bình thông thường học kỳ để xét học bổng, tán thưởng sau mỗi học tập kỳ chỉ tínhtheo công dụng thi hoàn thành học phần ngơi nghỉ lần thi máy nhất. Điểm trung bình chunghọc kỳ với điểm trung bình chung tích lũy nhằm xét thôi học, xếp hạng học tập lực sinhviên với xếp hạng giỏi nghiệp được tính theo điểm thi dứt học phần cao nhấttrong những lần thi.

Chương IV

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 24.Thực tập cuối khóa, làm cho đồ án, khoá luận xuất sắc nghiệp hoặc thi một số trong những học phầnchuyên môn

1. Đầu học tập kỳ cuối khoá, những sinh viên được đăng ký làmđồ án, khoá luận giỏi nghiệp hoặc học thêm một vài học phần trình độ chuyên môn được quyđịnh như sau:

a) làm cho đồ án, khoá luận xuất sắc nghiệp: tùy thuộc vào điều kiệncán bộ giảng viên cơ hữu từng khoa (Cán cỗ giảng viên chuyên môn Thạc sĩ trở lên,đúng siêng ngành cùng mỗi cán bộ giảng viên cơ hữu phía dẫn không thực sự 4 sinhviên trong học tập kỳ), đã xét danh sách sinh viên được thiết kế đồ án, khóa luận tốtnghiệp theo tác dụng học tập, ngôi trường hợp các sinh viên tất cả cùng kết quả học tậpsẽ xét thêm tác dụng rèn luyện. Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp có khối lượng 7 tínchỉ cho trình độ Đại học và 5 tín chỉ cho chuyên môn Cao đẳng

b) Học với thi mộtsố học tập phần chăm môn: sinh viên không được giao có tác dụng đồ án, khoá luận tốtnghiệp phải đăng ký học thêm một số học phần chăm môn, nếu chưa tích lũy đủsố tín chỉ dụng cụ cho chương trình.

2. Tùy theo điềukiện của trường và đặc thù của từng ngành đào tạo, Hiệu trưởng quy định:

a) những điều kiện đểsinh viên được đăng ký làm đồ vật án hoặc khoá luận giỏi nghiệp theo khoản 1 điềunày

b) thời hạn thựchiện khoá luận là 1 học kỳ ở đầu cuối của khoá học. Nếu như đề tài rất cần phải làmthí nghiệm kéo dãn thì cán cỗ hướng dẫn có thể giao đề tài sớm hơn;

c) Chấm thi cuốikhóa, chấm vật dụng án, khóa luận xuất sắc nghiệp được thực hiên vì chưng Hội đồng vì chưng Khoatrưởng đề xuất, Hiệu trưởng ra quyết định. Số member của từng hội đồng là bahoặc năm trong những số đó có chủ tịch và thư ký. Những thành viên có thể là giảng viêncủa trường hoặc mời cán cỗ khoa học tập có chuyên môn và trình độ phù hợp bên ngoài;

d) nhiệm vụ củagiảng viên phía dẫn; trách nhiệm của cỗ môn và khoa so với sinh viên trongthời gian làm cho đồ án, khoá luận tốt nghiệp bởi Khoa trưởng các khoa đề xuất, Hiệutrưởng ra Quyết định

e) sv đạtđầy đủ các điều khiếu nại về nước ngoài ngữ, Tin học, giáo dục và đào tạo Quốc phòng, giáo dục Thểchất, các kĩ năng mềm theo quy định, không tồn tại học phần còn nợ (điểm F), hoànthành kỳ thi tốt nghiệp chủ yếu trị cuối khóa và hiệu quả rèn luyện xếp một số loại đạt.

3. Đối với một trong những ngành đào tạo đòi hỏi phải dành riêng nhiềuthời gian cho thí nghiệm hoặc khảo sát để sinh viên chấm dứt đồ án, khoá luậntốt nghiệp, trường tất cả thể sắp xếp thời gian có tác dụng đồ án, khoá luận tốt nghiệp kếthợp với thời gian thực tập trình độ cuối khoá.

Điều 25. Đánh giá thứ án, khoá luận tốt nghiệp

1. Việc reviews mỗi vật dụng án, khóa luận xuất sắc nghiệp đề nghị doít tốt nhất 2 giảng viên đảm nhiệm, dưới hình thức chấm điểm theo phiếu chấm đượcthiết kế sẵn.

2. Điểm của đồ dùng án, khoá luận giỏi nghiệp được chấm theothang điểm 10. Điểm thiết bị án, khoá luận giỏi nghiệp được xem vào điểm trung bìnhchung tích điểm của toàn khoá học.

3. Sinh viên bao gồm đồ án, khoá luận tốt nghiệp bị điểm F,phải đk làm lại vật dụng án, khóa luận tốt nghiệp; hoặc phải đăng ký học thêmmột số học tập phần trình độ để gắng thế, thế nào cho tổng số tín chỉ tích lũy của chươngtrình học tập đạt theo quy định.

Điều 26. Thực tập cuối khoá vàđiều khiếu nại xét giỏi nghiệp của một vài ngành đào tạo và giảng dạy đặc thù

Đối với cùng một sốngành huấn luyện và giảng dạy đặc thù trực thuộc các nghành Nghệ thuật, loài kiến trúc, y tế, thể thao -Thể thao, Hiệu trưởng phương pháp nội dung, vẻ ngoài thực tập cuối khoá; hìnhthức chấm đồ án, khoá luận giỏi nghiệp; điều kiện xét cùng công nhận tốt nghiệpphù thích hợp với đặc điểm các công tác của trường.

Điều27. Điều kiện xét xuất sắc nghiệp và công nhận xuất sắc nghiệp

1. Sinh viên được trường xét cùng công nhận giỏi nghiệp khicó đủ các điều kiện sau:

a) cho đến thời điểm xét xuất sắc nghiệp không trở nên truy cứutrách nhiệm hình sự hoặc không sẽ trong thời gian bị kỷ luật ở tại mức đình chỉhọc tập;

b) Tích lũy đầy đủ số học phần và trọng lượng của chương trìnhđào tạo ra quy định tại Điều 2 của quy định này;

c) Điểm trung bình thông thường tích lũy của toàn khóa đào tạo và huấn luyện đạttừ 2,00 trở lên;

d) Thỏa mãn một số trong những yêu ước về ngoại ngữ, Tin học, Giáodục Quốc phòng, giáo dục và đào tạo Thể chất, các kĩ năng mềm khác theo quy định, ko cóhọc phần còn nợ (điểm F), và tác dụng rèn luyện xếp một số loại đạt (đối cùng với sinh viênchính quy);

e) ngừng nghĩa vụ tài thiết yếu theo phép tắc củatrường.

f) Có solo gửi Phòng huấn luyện đề nghị được xét giỏi nghiệptrong ngôi trường hợp đầy đủ điều kiện xuất sắc nghiệp mau chóng hoặc muộn so với thời hạn thiếtkế của khoá học.

2. Sau mỗi học tập kỳ, Hội đồng xét tốtnghiệp căn cứ các điều kiện công nhận giỏi nghiệp vẻ ngoài tại khoản 1 Điều nàyđể lập danh sách những sinh viên đầy đủ điều kiện xuất sắc nghiệp.

Hội đồngxét xuất sắc nghiệp trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷquyền quản lý tịch, trưởng phòng huấn luyện làm Thư ký và các thành viên là cáctrưởng khoa chăm môn, trưởng phòng công tác sinh viên.

3. Căn cứ ý kiến đề xuất của Hội đồng xéttốt nghiệp, Hiệu trưởng ký đưa ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho phần nhiều sinh viênđủ điều kiện xuất sắc nghiệp.

Điều 28.Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển chương trình đào tạo và giảng dạy và chuyển loại hình đào tạo thành

1. Bằng tốt nghiệp đại học, cđ được cấp theo ngànhđào tạo bao gồm (đơn ngành hoặc song ngành). Hạng xuất sắc nghiệp được xác định theođiểm trung bình phổ biến tích lũy của toàn khoá học, như sau:

a)Loại xuất sắc: Điểm trung bình chungtích lũy từ 3,60 mang lại 4,00;

b)Loại giỏi: Điểmtrung bình tầm thường tích lũy từ bỏ 3,20 mang đến 3,59;

c) các loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy tự 2,50 cho 3,19;

d) một số loại trung bình: Điểm trung bình thông thường tích lũy từ bỏ 2,00 đến2,49.

2. Hạngtốt nghiệp của những sinh viên có hiệu quả học tập toàn khoá các loại xuất sắc vàgiỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

a) Cókhối lượng của những học phần phải thi lại vượt quá 5% đối với tổng số tín chỉ quyđịnh mang đến toàn chương trình;

b) Đã bịkỷ dụng cụ từ nấc cảnh cáo trở lên trên trong thời gian học.

3. Kếtquả học hành của sinh viên phải được ghi vào bảng điểm theo từng học tập phần. Trongbảng điểm còn yêu cầu ghi siêng ngành (hướng siêng sâu) hoặc ngành phụ (nếu có).

4. Nếu hiệu quả học tập của sinh viênthỏa mãn những điều khoản tại khoản 1 Điều 27 của quy định này đối với một sốchương trình huấn luyện và đào tạo tương ứng với những ngành huấn luyện khác nhau, thì sinh viênđược cấp những bằng xuất sắc nghiệp khác biệt tương ứng với những ngành đào tạo và huấn luyện đó.

5. Sinhviên còn nợ chứng từ giáo dục quốc chống và giáo dục đào tạo thể chất, nhưng đã hết thờigian buổi tối đa được phép học, vào thời hạn 5 năm tính từ ngày phải dứt học,được quay trở lại trường trả nợ để có đủ đk xét giỏi nghiệp.

6. Sinhviên không tốt nghiệp được cấp cho giấy ghi nhận về những học phần đang học trongchương trình của trường. Số đông sinh viên này nếu tất cả nguyện vọng, được quyền làmđơn xin chuyển sang các chương trình huấn luyện và giảng dạy thấp rộng của trường.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29.Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra

1. Trongkhi dự kiểm soát thường xuyên, sẵn sàng tiểu luận, bài xích tập lớn, thi thân họcphần, thi kết thúc học phần, chuẩn bị đồ án, khoá luận tốt nghiệp, ví như vi phạmquy chế, sinh viên sẽ ảnh hưởng xử lý kỷ quy định với từng học phần đang vi phạm.

2. Sinhviên đi thi hộ hoặc nhờ bạn khác thi hộ, phần đa bị kỷ luật ở tầm mức đình chỉ họctập một năm so với trường hợp phạm luật lần trước tiên và buộc thôi học tập đối vớitrường hợp phạm luật lần thứ hai.

3. Trừ trường đúng theo như biện pháp tạikhoản 2 của Điều này, mức độ sai phạm cùng khung xử lý kỷ luật đối với sinh viênvi phạm được triển khai theo những quy định của quy định tuyển sinh tương ứng.