Sau khi đánh bại chủ nghĩa vạc xít, Liên Xô lao vào giai đoạn khôi phục nền kinh tế tài chính bị chiến tranh tàn phá và thường xuyên công cuộc xây dựng cửa hàng vật chất, kỉ quy định của nhà nghĩa buôn bản hội. Để biết ví dụ hơn, cauma.vn mời chúng ta đến với bài học kinh nghiệm “Liên Xô và những nước Đông Âu từ năm 1945 đến trong những năm 70 của cố kỉ XX”.


*

A. Kiến thức trọng tâm

I.LIÊN XÔ

1.Công cuộc khôi phục kinh tế tài chính sau chiến tranh (1945 – 1950)

Những khó khăn khăn:Bị chiến tranh hủy diệt hết sức nặng trĩu nề: hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, rộng 70 nghìn buôn bản mạc bị phá hủy….Nền kinh tế tài chính phát triển chững lại mười năm.Biện pháp khôi phục:Đề ra kế hoạch phục hồi và cải cách và phát triển kinh tế quốc gia với planer 5 năm lần thứ tứ (1946 – 1950).Kết quả:Sản xuất nông nghiệp tăng 73%Nông nghiệp vượt so với trước chiến tranhĐời sống nhân dân được cải thiệnChế tạo thành công xuất sắc bom nguyên tử (1949)

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng các đại lý vật chất kĩ thuật của CNXH từ năm 1950 đến những năm 70 của thay kỉ XX.

Bạn đang xem: Lịch sử 9 bài 1: liên xô và các nước đông âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ xx

* Phương hướng: Thưc hiện các kế hoạch dài hạn với các phương hướng.

Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặngThâm canh trong cấp dưỡng nông nghiệpĐẩy mạnh tân tiến khoa học tập – kĩ thuậtTăng cường sức khỏe quốc phòng.

* Thành tựu:

Công nghiệp: tăng trung bình hằng năm 9,6% là cường quốc công nghiệp trang bị hai nhân loại sau Mĩ.Khoa học tập – kĩ thuật:Là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của bé người.Năm 1957 phóng thành công xuất sắc vệ tinh nhân tạoNăm 1961 bé tàu ngoài hành tinh Phương đông cất cánh vào vũ trụ.Về đối ngoại: bảo trì hòa bình thay giới, thực hiện cơ chế chung sống chủ quyền quan hệ hữu hảo với toàn bộ các nước….

II.ĐÔNG ÂU

1.Sự thành lập và hoạt động của các nước dân người chủ sở hữu dân Đông Âu

Hoàn cảnh ra đời: trong chiến tranh nhân loại thứ hai, dân chúng ở đa số các nước Đông Âu tiến hành cuộc chống chọi chống phát xít giành được thằng lợi, các nước dân người chủ dân Đông Âu ra đời.

Xem thêm:

Thời gian

Tên nước

7/1944

Ba Lan

8/1944

Ru – ma – ni

4/1945

Hung – ga – ri

5/1945

Tiệp Khắc

11/1945

Nam Tư

12/1945

An – bố – ni

9/1946

Bun – ga – ri

10/1949

CHND Đức

Thực hiện phương pháp mạng dân người chủ dân:Xây dựng bộ máy chính quyền dân người chủ sở hữu dânCải cách ruộng đấtQuốc hữu hóa những xí nghiệp lớnThực hiện nay quyền tự do thoải mái dân nhà và nâng cấp đời sinh sống nhân dân.

=>Lịch sử những nước Đông Âu đã sang một trang mới.

2. Triển khai xây dựng CNXH (từ năm 1950 mang lại đầu những năm 70 của nỗ lực kỉ XX)

Học sinh đọc thêm

III. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA .

Sau chiến tranh trái đất thứ hai , khối hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời có điểm chung:Đều tất cả Đảng cùng Sản và người công nhân lãnh đạo.Lấy nhà nghĩa Mác –Lê nin làm căn cơ .Cùng có phương châm xây dựng công ty nghĩa xã hội .

Hạn chế: “Khép kín” ko hòa nhập vào nền kinh tế thế giới ; nặng về trao đổi hàng hóa , mang ý nghĩa bao cấp cho ; sự đúng theo tác chạm mặt trở ngại bởi phương pháp quan liêu , bao cấp, sự phân công siêng ngành chưa hợp lý .