toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Hiện nay tổng số tuổi mẹ và tuổi con là 45 tuổi

*

*

*

Me co so tuoi la :

( 45 + 27 ) : 2 = 36 ( tuoi )

Con teo so tuoi la :

45 - 36 = 9 ( tuoi )

D/S : con : 9 tuoi

Me : 36 tuoi


Mẹ hơn bé 25 tuổi . Biết 3 năm trước tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 45 tuổi . Tính tuổi hai chị em con bây chừ ?


3 năm trước Con số tuổi là:

(45-25):2=10 

3 năm trước Mẹ số tuổi là:

45-10=35 tuổi 

Tuổi con hiện thời là:

10+3=13(tuổi)

Tuổi mẹ hiện giờ là:

35+3=38(tuổi)


Tổng số tuổi của mẹ và bé là :

45 - (3 x 2) = 39 (tuổi)

Tuổi của bà bầu hiện nay là :

(39 + 25) : 2 = 32(tuổi)

Tuổi của con hiện thời là :

39 - 32 = 7 (tuổi)

Đáp số : tuổi mẹ :32 tuổi 

tuổi nhỏ 7 tuổi


Tuổi của mẹ hiện giờ gấp 7 lần tuổi con. Lúc tuổi chị em = tuổi con hiện giờ thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng thể tuổi của hai chị em con hiện nay là 45 tuổi


hiện ni tổng số tuổi của hai mẹ con là 37 tuổi, biết rằng hai năm kia mẹ hơn nhỏ 27 tuổi. Hỏi bây giờ mẹ từng nào tuổi, con từng nào tuổi.


Hiệu tuổi của hai bà mẹ con không cố gắng đổi

Tuổi của con là (37 - 27) : 2 = 5 (tuổi)

Tuổi của người mẹ là 37 - 5 = 32 (tuổi)


Vì 2 năm kia mẹ hơn nhỏ 27 tuổi nên 2 năm sau mẹ vẫn hơn bé 27 tuổi

Mẹ gồm số tuổi là:

(37 + 27) :2 = 32 (tuổi)

Hiện nay có có số tuổi là:

37 - 32 = 5(tuổi)

Đ/S: Mẹ:32 tuổi

Con:5 tuổi


Khi con trăng tròn tuổi thì bà bầu 45 tuổi. Tính tuổi hai bà bầu con hiện nay biết rằng hiện ni tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 41 tuổi


Mẹ rộng con: 45 - trăng tròn = 25 (tuổi)

Tuổi con: (41 - 25) : 2 = 8 (tuổi)

Tuổi mẹ: 8 + 25 = 33 (tuổi)

(Học xuất sắc nka)


Mẹ rộng con:45-20=25 (tuổi)

Tuổi con:(41-25):2=8(Tuổi)

Tuổi mẹ:25+8=33(tuổi)

Đáp số:mẹ 33 tuổi

con:8 tuổi


Xem thêm: Cách Để Trồng Răng Implant Giá Rẻ Ở Tại Tp, Trồng Răng Implant Giá Rẻ

Tổng số tuổi của hai chị em con hiện thời là 45 tuổi .Biết tuổi người mẹ hơn bé 31 tuổi .Hỏi hiện nay mẹ từng nào tuổi,con bao nhiêu tuổi


Tuổi con bây giờ là :

( 45 - 31 ) : 2 = 7 ( tuổi )

Tuổi mẹ bây giờ là :

45 - 7 = 38 ( tuổi )

Đáp số :.....

tic đúng nhé !


Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 tuổi. Biết 5 năm trước mẹ hơn nhỏ 24 tuổi. Tính tuổi hai chị em con hiện nay ?


Gọi số tuổi của bà mẹ hiện nay là : a (tuổi) (a>0)

Số tuổi của con hiện nay là : b (tuổi) (b(heptegincasesa+b=48\(a-5)-(b-5)=24endcasesLeftrightarrowheptegincasesa=48-b\48-b-5-b+5=24endcases)

(Leftrightarrowheptegincasesa=48-b\-2b=-24endcasesLeftrightarrowheptegincasesa=48-b\b=12endcasesLeftrightarrowheptegincasesa=36\b=12endcases) (THỎA MÃN)

Vậy hiện nay mẹ 36 tuổi ; nhỏ 12 tuổi


Đúng 0
phản hồi (0)

bạn yến làm vắt là tương đối dài, làm như vậy này ngăn nắp mà dễ hiểu này:

giải

theo bài ra, từ thời điểm cách đó 5 năm kia thì mẹ hơn con 24 tuổi. Vậy mẹ luôn luôn hơn con 24 tuổi

hiện nay bà bầu có số tuổi là:

(48+24):2=36(tuổi)

hiện nay con có số tuổi là:

48-36=12(tuổi)

Đ/s:........

nhớ k kia nha


Đúng 0
comment (0)

mẹ: 36 tuổi; con: 12 tuổi nhachúc bạn học tốt


Đúng 0

comment (0)

Lớp học trực tuyến đường

Toán 5 - Cô nhân hậu tiếng Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
cauma.vn