tình yêu từ đâu nhưng tình yêu vội vàng vã chỉ chiếm tim ta chỉ một lần qua nhưng đêm tối hình trơn mãi mặt ta Lời nào dịu êm tín đồ đưa ta tìm hầu như giấc mơ xa Lòng thầm bảo nhau rằng song ta gặp gỡ trong kiếp làm sao Một lần hẹn trước liệu có phải là mộng ước sau này Cách xa mặt nhau chỉ làm ngày tháng hư hao Tuổi xuân là bao chẳng đợi thời hạn vụt cho tới Rồi mai đây trăng tà soi láng ngó quanh lại còn ai Tình đẹp mắt tình mơ là tình khi gặp gỡ gỡ lúc ban sơ Tình là vần thơ mà nhiều lúc tình ngỡ vẫn riêng biệt Tình còn hóng ai để trái tim vàng võ suốt cả đêm nay Tình chớ nhạt phai tình ơi xin tình chớ thêm u hoài...

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Tình Đẹp Như Mơ


Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Stb: Ngân Hàng Sacombank Tên Đầy Đủ, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.